Projektledning och hyresgästkoordinering 86.000 m2.
28.000 m2 GLA med 70 butiker, restauranger och kaféer.
150 lägenheter, sjuvånings parkeringsgarage om totalt 1100 parkeringsplatser.
www.kristianstadnyagalleria.se