Krämaren är en av Sveriges äldsta gallerior som nu kan se tillbaka på 50 år av framgång. När affärs- och bostadskomplexet byggdes 1963 blev det början på en ny modern tid som radikalt skulle förändra Örebros silhuett. Krämaren var ursprungligen namnet på ett kvarter med slitna trähus från 1700- och 1800-talet i stadsdelen Söder. Husen hade dass på gården, handpump för vattnet och smala vägar där all genomfartstrafik i Örebro skulle ta sig fram.

Läs mer om krämaren här: http://www.kramaren.se/omkramaren/

Uppdrag: Ansvar för projektledning ombyggnationer, förstudier, underlag för investeringsbeslut, hyresgästkoordinering och projekteringsledning . Planeras klart våren 2015.
Kund: TH Real Estate/Alecta