Pressmeddelande Stockholm 2014-11-06

Pilotage växer som resultat av nya stora fastighetsuppdrag – fördubblar arbetsstyrkan under hösten
Pilotage, ett fristående projektlednings- och utvecklingsbolag inom framförallt detaljhandels-fastigheter, har fått nya uppdrag och fördubblat antalet medarbetare under hösten. Uppdrag för Unibail Rodamco med Mall of Scandinavia, Steen & Ström med Galleria Boulevard och nu senast Eurocommercial och TIAA Henderson Real Estate har inneburit en väsentlig expansion för Pilotage. Genom tre nya medarbetare – Frida Tordai, Elenor Engde, och senast Peter Kihlström – stärker Pilotage sitt erbjudande av helhetslösningar inom projektutveckling för fastighetsägare inom detaljhandeln samt projektledning av kommersiella fastighetsprojekt.

– Det finns ett stort behov på fastighetsmarknaden av våra tjänster. Många stora projekt behöver extern projektledning. Under hösten har vi med nya uppdrag i vår portfölj beslutat att expandera verksamheten. Med Frida Tordai, Eleonor Engde och Peter Kihlström stärker vi vårt team och vårt erbjudande mot marknaden och kan ta oss an fler avancerade fastighetsprojekt, säger Michael Swall, VD på Pilotage Development.
Frida Tordai kommer närmast från rollen som projektledare hos Atrium Ljungberg och har gedigen erfarenhet från bygg och fastighetsbranschen inom handel och kontor. Elenor Engde med tidigare erfarenheter som entreprenör och lång erfarenhet i rollen som projektledare på Ebab med ansvar för komplexa fastighetsprojekt. Den senaste i raden av rekryteringar är Peter Kihlström som har närmare trettio års erfarenhet från avancerade och komplexa fastighetsprojekt inom såväl detaljhandel som bostäder, både som anställd och som framgångsrik egenföretagare.
– Med ett nytt och större team hoppas vi kunna utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi hoppas att våra nya medarbetares kompetens och nätverk snabbt ska bidra till nya affärer inte bara i Stockholm och Malmö utan i hela landet, säger Michael Swall, VD på Pilotage Development.

För mer information vänligen kontakta:
Michael Swall, VD, Pilotage Development AB, mobil. 0725-446240
Magnus Andersson, Grundare, Pilotage Development AB, mobil. 0704-714222

Kort om Pilotage Development AB
Pilotage är ett fristående konsultbolag som är inriktat på kommersiella och komplexa fastighetsprojekt, framförallt inom detaljhandeln. Bolaget grundades 2013 och har på kort tid etablerat sig som en uppstickare på marknaden. Pilotage har kontor i Stockholm, Malmö, och Örebro. Verksamheten har fördubblats från tre till sex medarbetare på kort tid, dessutom är sex externa konsulter knutna till Pilotage i olika kundprojekt. Förra året omsatte Pilotage ca 8 miljoner kronor. Bland kunderna finns förutom Eurocommercial, Steen & Ström och TIAA Henderson Real Estate även Unibail Rodamco med ett av Sveriges största köpcentrumprojekt, Mall of Scandinavia i Stockholm. För mer information: www.pilotage.se

Ladda ned pressmeddelande: PRM Pilotage fördubblar antalet medarbetare 141106