Vi har fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och inom kort kommer vi kunna delge mer information om nya spännande uppdrag!

För att kunna möta upp efterfrågan så har vi fått förstärkning av Angelica Liljenroth som har sin utgångspunkt från Örebrokontoret. Angelica har tidigare erfarenhet som projektledare på Sweco Management och nu senast kommer Angelica från Öbo lokaler. 1:a september börjar Jonas Karlge på Göteborgskontoret, Jonas kommer närmast från en roll som Projektchef på Peab med bla. Tanum Shoppingcenter på referenslistan.

Jonas och Angelica – Varmt välkomna till teamet!

Snabbfakta Pilotage:
– Pilotage har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro.
– Pilotage sysselsätter 17 projektledare på heltid.
– Pilotage är specialiserade på handelsfastigheter och vi har även flera medarbetare som är experter på utvecklings och bostadsprojekt.
– Pilotage hanterar projektvolymer >2 Mdr SEK under 2015.
– Pilotage beräknas omsätta 24 Mkr 2015.

Vill du lära känna oss bättre? Kontakta Michael Swall 072-544 62 40 eller michael.swall@pilotage.se