Pilotagekoncernen lägger två nya namn till kundlistan i och med ett antal projekt för Grosvenor och Citycon. Genom de nya projekten hanterar Pilotage projektvolymer på yt- terligare cirka 450 miljoner kronor.

Inriktningen på handelsfastigheter har givit Pilotage uppdrag i några av landets största köpcenterprojekt med uppdragsgivare som Eurocommercial, Steen & Ström, TIAA Henderson Real Estate och Unibail Rodamco.
Nu utökas den listan med Grosvenor och Citycon i ett antal nya projekt:

– Projektledning för hyresgästanpassning när Skärholmen Centrum de närmaste åren byggs om. Upp- draget är indelat i ett antal delprojekt, varav det första är igångsatt. Uppdragsgivare är Grosvenor, som äger köpcentret sedan förra året.

– Projektledning för hyresgästanpassning i ombyggnaden av Burlöv Center utanför Malmö. Dessutom står Pilotage Leasing för kommersiell utveckling, asset management och uthyrning. Uppdragsgivare är Gros- venor.

– Projektledning för hyresgästanpassningar i ett antal projekt av löpande karaktär för Citycon i Storstock- holmsområdet.

– Jag är glad och stolt över att ha fått Grosvenor och Citycon som kunder. Nya och återkommande upp- dragsgivare är den bästa bekräftelsen på att vårt unika fokus på handelsfastigheter är rätt. Med Pilotage Leasing kan vi erbjuda en helhet och ta konceptet till nästa nivå, tack vare våra fantastiska medarbetare, säger Michael Swall, vd för Pilotage Development.

Bland övriga nya projekt i orderböckerna märks hyresgästanpassning i ombyggnaden av Coop i Borås för bland andra Dollarstore. Uppdragsgivare är CBRE Global Investors.

Dessutom förstärker Pilotage nu Göteborgskontoret med Nicklas Turunen som har gedigen erfarenhet från projektledning i just handelsfastighetsprojekt, både i Sverige och utomlands. Han kommer närmast från Nordic Project Solutions och tidigare bland annat varit projektledare hos Gina Tricot.

För mer information kontakta gärna:

Michael Swall, VD, Pilotage Development, 0725-446240
Magnus Andersson, grundare Pilotage Development, 0704-714222

Kort om Pilotage

Pilotage är en fristående konsultverksamhet med ett heltäckande utbud inriktat på komplexa bygg- och fastighets- projekt inom detaljhandeln. Koncernen erbjuder kvalificerade tjänster inom såväl projekt-
ledning som hyresgästanpassning samt uthyrning och kommersiell utveckling.
Pilotage grundades 2013 och har som uppstickare på kort tid etablerat sig på marknaden, med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro. Verksamheten har snabbt vuxit från två till nitton medarbetare. Därutöver är externa konsulter knutna till bolaget i olika projekt.

Bland kunderna märks stora internationella fastighetsägare som Eurocommercial, Steen & Ström, TIAA Henderson Real Estate och Unibail Rodamco.
För mer information: www.pilotage.se