Pilotage har verkat som rådgivare i idéstadiet samt drivit projektet med helhetsansvar som projektchef och projektledare.
Från underlag till investeringsbeslut till genomförande av byggnation med Construction Management som genomförandeform.