Kund: Fabege

Uppdrag: Projektet är en nyproduktion av hotell och kontor med Nordic Choice Hotels som hyresgäst. Byggnaden inrymmer 336st hotellrum, 88 longstay-lägenheter och ca 2500kvm kontor. Projektet har högt ställda målsättningar avseende hållbarhet och byggnaden ska certifieras som Nollenergi-byggnad enl FEBY 2012. Som byggherrens projektledare medverkar Pilotage i hela processen och behandlar frågor inom projektering, myndighetskontakter, upphandling, produktion, ekonomi och hyresgästsamordning.

 

Illustration: White arkitekter