Pilotage

Projektledning -Projektutveckling  

Pilotage är franska för ledninglotsning.

Vi är experter på projektutveckling inom detaljhandeln, projektledning i kommersiella fastighetsprojekt och kommersiell rådgivning.

Pilotage är ett oberoende konsultbolag med erfarenhet från både svenska och internationella kunder med mycket höga krav. Kunderna finns inom såväl nyproduktion som i komplexa ombyggnationer.

När vi får förtroendet att engagera oss i ert projekt stödjer vi er hela vägen – före, under och efter projektet. Vi lägger ned själ och hjärta i det vi gör.

Vi är ca 20 kollegor på Pilotage som tillsammans hanterar projektvolymer >2 Mdr SEK per år. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Jönköping. Välkommen att kontakta oss för att lära känna oss bättre!