27 okt 2020

Byggherreombud för Collianderska Stiftelsen vid uppförandet av 4 st flerbostadshus

Pilotage har fått förtroendet att agera byggherreombud för Collianderska Stiftelsen vid uppförandet av 4 st flerbostadshus med totalt 60 st hyreslägenheter i Ytterby.

Husen är belägna i det nya området Nordtag som ska utvecklas av flertalet byggherrar.
Projektet är ett resultat av att NCC fick en markanvisningstilldelning från Kungälvs kommun 2017 och därefter skapat projektbolaget Jaktbacken 1 ihop med Collianderska.

NCC är totalentreprenör och bygger husen enligt sitt koncept Alfa. Spaden sätts snart i marken och inflyttning planeras till Q1 2022. NCC ska senare även bygga bostadsrätter med vilka en gemensamhetsanläggning för bl a parkering, gårdar, återvinningshus mm ska skapas.

Utöver att agera byggherreombud genom Hanna Hansson och säkerställa att projektet genomförs som avtalat så bidrar Pilotage även med att vara kontrollansvarig enligt PBL genom Erika Ejdestig.

Vi tycker det är jätteroligt att få detta förtroende av en ny kund och att få vara med i utvecklingen av ett nytt bostadsområde. Vi ser fram emot att följa projektet på nära håll!

Bild från NCC