Vi förenklar jobbet för dig - lotsar, driver och säkrar varje steg på resan i ditt fastighetsprojekt så att du kan ta ut kursen och tänka stort och framåt.

Vi är experter på projektutveckling inom detaljhandeln, projektledning i kommersiell fastighetsutveckling och kommersiell rådgivning. Pilotage är ett oberoende konsultbolag med erfarenhet från både svenska och internationella kunder med mycket höga krav. Kunderna finns inom såväl nyproduktion som i komplexa ombyggnationer. När vi får förtroendet att engagera oss i ert fastighetsprojekt stödjer vi er hela vägen – före, under och efter projektet. Vi lägger ned själ och hjärta i det vi gör.

UTVALDA PROJEKT:
Kommersiellt tänkande - Tekniska lösningar
Vi blir din partner i allt som gäller dina fastigheter. Frågar, ifrågasätter, driver ditt projekt framåt.