När du vill ha en lotsande partner och inte en ja-sägare. Projektledning inom bygg- och fastighetsutveckling.

URVAL AV TJÄNSTER :

 

Som projektledare finns vi med i projektets alla faser

Idé och förvärv

Här kan vi hjälpa till med de stora penseldragen och skapa en projektplan och yttre ramar för projektet. Vår kompetens och erfarenhet som ansvariga projektledare i hela eller delar av stora, komplicerade projekt, gör att vi i tidiga skeden vet vad som behöver finnas med och vad ett kommande projekt behöver ha koll på.

Projektering

Baserat på de stora dragen i idéfasen så smalnar krav och ramar ned ett steg i projekteringsfasen för att ge projektet fler detaljer och skarpare kontraster. Hur långt projektet skall detaljeras beror på val av entreprenad- och upphandlingsform. Vi hjälper till att sätta ihop, handla upp och leda en konsultgrupp mot målen.

Genomförande

I denna fas är produkten definierad och byggproduktionen skall igång. Vi hjälper kunden att handla upp en eller flera entreprenörer och verkar i gränssnittet mot projektets olika intressenter och säkerställer att projektet drivs mot satta mål. Vi kan bistå som byggherreombud, projektchef eller enbart projekt- eller byggledare

Drift och förvaltning

När ett projekt är färdigställt flyttar hyresgästen in och fastigheten övergår från projektfas till förvaltningsläge. I denna fas så kan det också uppstå projekt i fastigheten. T.ex. Vakanser som ska fyllas, ytor som behöver förädlas, om- eller tillbyggnad eller kanske t.o.m. rivning av delar av fastigheten.
Magnus Andersson - Co Founder
"Vi gillar att planera för det oplanerade, och tänker därför gärna ett steg till kring vilka eventuella möjligheter eller risker och konsekvenser en idé skulle kunna innebära i slutändan"

Erfarenhet som spelar roll

Vi är experter på projektledning i kommersiella fastighetsprojekt och projektutveckling inom detaljhandeln. Oavsett om det är kontor, bostäder, hotell, mindre hyresgästanpassning eller ett helt nytt köpcentrum, så hjälper vi till att i tidigt skede, innan det är ett projekt, tillföra kunskap om intäkter och kostnader samt vilka risker och möjligheter ett framtida projekt behöver ha koll på.

Vi förenklar jobbet för dig - lotsar, driver och säkrar varje steg på resan så att du kan ta ut kursen och tänka stort och framåt

Vi är experter på projektutveckling inom detaljhandeln, projektledning i kommersiella fastighetsprojekt. Vår referensportfölj innehåller alltifrån bostäder, hotell, kontor till hela köpcentrum eller mindre hyresgästanpassningar av olika slag. Pilotage är ett oberoende konsultbolag med erfarenhet från både svenska och internationella kunder med mycket höga krav. Kunderna finns inom såväl nyproduktion som i komplexa ombyggnationer. När vi får förtroendet att engagera oss i ert projekt stödjer vi er hela vägen – före, under och efter projektet. Vi lägger ned själ och hjärta i det vi gör.