Projektledning och fastighetsutveckling

I vår framtidsbild är Pilotage en självklar samarbetspartner i kommersiella fastighets-projekt i Skandinavien.

Pilotages drivkraft och affärsidé är vår passion att skapa fantastiska projekt som genererar fantastiska upplevelser

Pilotage betyder ledning, lotsning. Vi finns i fronten som projektledare där vi företräder kommersiella fastighetsägare i projektets gränssnitt med övriga intressenter. Pilotage är ett oberoende konsultbolag med erfarenhet från både svenska och internationella kunder med mycket höga krav. Kunderna finns inom såväl nyproduktion som i komplexa ombyggnationer. Vi är ca 20 kollegor på Pilotage som tillsammans hanterar projektvolymer >2 Mdr SEK per år. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Jönköping. Välkommen att kontakta oss för att lära känna oss bättre!

Pilotage betyder ledning, lotsning.
När vi får förtroendet att engagera oss i ert projekt stödjer vi er hela vägen – före, under och efter projektet. Vi lägger ned själ och hjärta i det vi gör.

[PILLOTAASCH]

I vår framtidsbild är Pilotage* en självklar samarbetspartner i kommersiella fastighetsprojekt i Skandinavien. Vi finns i fronten där vi företräder fastighetsägaren och är kontaktytan med alla intressenter. Projekten är komplexa. Våra utmaningar är ofta i klass med hur det är för en tvååring att få på sig ett par fingervantar. Vi får det omöjliga att se enkelt ut och ser fantastiskt zen ut under tiden. Projektledning när den är som bäst!

Michael swall - VD · pilotage
“Vårt bolag har inga inventarier eller fysiska ägodelar. Det vi har är dig, din kompetens, din attityd och ditt engagemang. Därför är du allt för Pilotage.”

Pilotage är ett ungt bolag. Trots det finns ändå många års samlade erfarenheter hos Pilotage

2013 samlade grundarna Johan Karela och Magnus Andersson sina respektive verksamheter i ett gemensamt bolag. 2014 anslöt Michael Swall som delägare och VD för Pilotage Development. Pilotage har stor erfarenhet av projektledning och fastighetsutveckling med samlade erfarenheter från kommersiell utveckling, projektledande och projekterande konsult, entreprenör och projektutveckling.

Se alla våra tjänster ›