16 nov 2023

”Här handlar det om att alla ska må bra”

– Jag har aldrig sett ett företag ta ställning och leva sina värderingar så tydligt. Det är unikt, säger Karin Artling, ny projektledare på Pilotage. Och så var det något om… galoscher?

Karin Artling – tidigare projektchef på Skanska – hade en utlandstjänstgöring i Prag när hon började klura på om det inte vore dags ändå, att efter drygt tio år gå från byggentreprenad- till beställarsidan.

– Det har blivit allt tydligare för mig, vilken potential det finns i byggprojekt. Mycket avgörs i produktionsskedet men som beställare sitter du på en position där du kan bestämma hur byggproduktion ska drivas. Även om du som entreprenör vill mycket så sitter du ofta låst inom de ramar som en beställare en gång har satt, du har inte utrymmet att driva projekten som skulle kunna ge en mer hållbar och mer ekonomiskt fördelaktig slutprodukt. Det lockade mig att byta sida.

Vad lockade med Pilotage?
– Företagets fokus på medarbetarnas välmående och deras värderingar kring work life balance vilket ju är grundbultar i ett framgångsrikt företag. Företagets presentation träffade mitt i prick när det kommer till värderingar och vision framåt!

Berätta!
– Pilotage har identifierat ett behov i en väldigt komplex bransch som bygg och fastighetsbranschen är. Att beskriva sig själva som kittet mellan byggentreprenör och beställaren är genialiskt, för där finns verkligen ett behov. Och att Pilotage avser växa och öka sina marknadsandelar i Göteborg lockade också. Göteborg är en stad på frammarsch, det byggs och utvecklas otroligt mycket.

Vad ser du mest fram emot, som projektledare?
– Att få lära känna Pilotage som bolag och hjälpa våra kunder att bidra med kompetens och erfarenhet. Jag ser fram emot att vara den där lotsen för att i slutändan leverera bättre projekt. Sen ser jag verkligen fram emot att driva på marknaden i Göteborg och vara en del i vår tillväxtresa.

Din onboarding är i full gång, den inleddes redan innan du började?
– Ja! Den började med olika uppvaktningar direkt efter att jag hade skrivit på mitt avtal. Det har betytt väldigt mycket för min första tid på Pilotage.

Hur går det till?
– Min onboarding pågår under ett halvår och syftet är att på ett strukturerat sätt introduceras till bolaget. De inledande två veckor följer ett färdigt program för att lära känna och förstå verksamheten, se våra projekt och lära känna kollegor på tu man hand.

Det har sagts att ”det är drag under galoscherna” – att du har ett enormt driv, vad tänker du om det?
– Haha! Ja, det är ofta drag under mina galoscher. Jag, som person, drivs av att vara i rörelse och motiveras av att vara på väg, att leverera resultat och jobba med förbättringar. Att vara i en kultur där detta främjas gör mig väldigt lycklig, jag känner att jag har hittat rätt!