16 okt 2023

Vd-Michael om att lotsa mot morgondagens platser ”Du behöver någon som bevakar helheten”

Vad betyder det egentligen? Att vi på Pilotage tillsammans lotsar mot morgondagens platser? Det är ju finfina ord men vad innebär de konkret när du som kund till exempel ska bygga ett nytt kontorshus eller omlokalisera hyresgäster i ett stort köpcenter? Hur hjälper vi dig och er?

Pilotages kärna är: Tillsammans lotsar vi mot morgondagens platser. Det är vår ledstjärna i allt vi gör. Vad vill vi säga med det? Jo, att vi är ett starkt team projektledare som navigerar, skapar trygghet och löser problem i olika vitt skilda projekt med olika mål. Det kan handla om ett helt kvarter som ska förnyas eller om 200 medarbetare som ska in i nya lokaler.

– Att lotsa handlar om att leda, äga och driva mot de mål vi har satt upp och vi är proffs på det här. Vi vet vikten av att skapa trygghet, fina relationer och bygga tillit till varandra, säger vd Michael Swall.

”Vi sitter i förarsätet”
Så låt oss bli konkreta. Vad är det vi gör? Vad innebär det att vi lotsar, vad får du som kund ut av det?

Jo:
1. Vi håller koll på helheten.Vår uppgift är att projektet levereras i tid, i rätt kvalitet och till rätt kostnad.

2. Vi utmanar. Lirar designen med er plånbok? Motsvarar planerna verkligen morgondagens plats? Är projektmålen tillräckligt utmanande och samtidigt realistiska? Vi vågar ifrågasätta och utmana er så att besluten ni fattar är välgrundade.

3. Vi navigerar – även när det blåser.Det är sällan någon idé att spika en plan till 100 procent. Marknad, konjunktur och andra omständigheter kan göra att det blåser vilket innebär att vi ibland behöver sicksacka oss fram, för projektets bästa.

4. Vi sitter i förarsätet. Som projektledare leder och driver vi med skärpa och vasst fokus, vi åker inte bara med på resan. Vi sitter i förarsätet, inte i baksätet.

5. Vi är objektiva. Som kund har ni er vardag att utgå ifrån – er kultur, interna strukturer och och kanske hierarki – som påverkar er. Det finns även yttre krafter som vill påverka era val och beslut. Vi står utanför det och ser nyktert på situationen – vår uppgift är att tillsammans med er fatta kloka beslut med projektets bästa för ögonen.

Varför är det viktigt att ha någon att hålla i handen?
– Du behöver någon som bevakar helheten och som hela tiden har blicken på målet, dit vi ska. När vi som projektledare ser trösklar eller flaskhalsar har vi som utomstående dessutom lättare att adressera och knåda frågorna lite till, förklarar Michael Swall.

Och vad är roligast med att lotsa?
– Det roligaste är just det, att identifiera flaskhalsar, risker, trösklar och utmaningar och samtidigt lyckas navigera lugnt, fint och metodiskt. När vi kan checka av delmål och – inte minst – när vi får med oss hela projektteamet på tåget, från kund till entreprenör. Att skapa engagemang och drivkraft och att få andra att arbeta bra ihop, det är riktigt roligt.