13 dec 2023

”Hur Pilotage mår? Sjukt bra!”

Nu har resultatet av medarbetarundersökningen kommit och vi på Pilotage kunde inte vara gladare. Vi slår all time high och landar full pott-resultat i majoriteten av alla 60 påståenden.

Det är via Great Place To Work som vi på Pilotage gör den årliga medarbetarundersökningen där alla får ta ställning till 60 olika påståenden. Påståendena delas in i fem olika kategorier; trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. Resultatet bjussar oss sedan på insikter i vad som driver engagemanget och inom vilka områden vi kan bli ännu bättre.

All time high
Vi på Pilotage har genom åren landat finfina siffror (och dessutom pallplatser i Great Place to Work) och vi kunde inte vara gladare över årets resultat. Vi slår all time high och landar full pott-resultat i majoriteten av alla 60 påståenden, som till exempel dessa:

  • Det är roligt att arbeta här
  • Medarbetarna uppmuntras till att ha balans mellan arbete och fritid
  • Jag vill arbeta här en längre tid
  • Ledare/chefer har en tydlig vision för organisationen och hur vi ska nå dit
  • Här kan jag vara mig själv

”Ett tillsammansjobb”
– När jag såg resultatet blev jag genuint glad och stolt! Vi bevakar inte bara positionen utan flyttar också fram den. Vi navigerar dessutom i en omvärld som inte är helt enkel och att vi då kan ta avstamp i det här är skithäftigt. Så på frågan Hur mår Pilotage? Vi mår sjukt bra! konstaterar vd Michael Swall.

”Index kamratskap” landar på 99 procent!
– Ja, det är jättehäftigt. Som kollegor har vi ju inte valt varandra, vi är hoptussade. Att få det här resultatet är otroligt.

Hur påverkar de här stolta siffrorna verksamheten?
– Det ger oss stolthet, glädje och energi – det blir en vitamininjektion. Det är ett kvitto på våra attityder, våra beteenden och vår kultur och det kommer inte av sig själv. Vi är alla med och tar ansvar för att vi ska vara Sveriges bästa arbetsplats. Det är ett tillsammansjobb och det är tack vare att vi drar åt samma håll som vi får de här resultaten.

Tricket och tipsen!
Vi på Pilotage har arbetat målmedvetet för att vara Sveriges bästa arbetsplats sedan 2017 och våren 2023 hamnade vi i Great Place To Works Hall of Fame efter att ha varit på den officiella topplistan fem år i rad. Så vad är tricket?

– Om jag skulle ge några konkreta tips, säger Michael Swall, för att komma i gång med ett arbete för att blir en bra arbetsplats så är det dessa:

  • Strategi! Ha frågan om att vara en bra arbetsplats högt upp på agendan. För oss är den en del av bolagets strategi.
  • Mät! Mät och utvärdera resultatet. Vi mäter genom Great Place to Work, en av världens största medarbetarundersökningar.
  • Involvera och var transparenta! Hos oss är det är medarbetarna som går igenom resultatet och prioriterar fokusområden och vilka actions vi skall jobba med för att bli ännu bättre.
  • Tålamod! Bästa dagen att börja var för 5 år sedan. Näst bästa dagen är att börja idag. Börja göra och starta där ni som organisation är just idag, korrigera längst resan anpassat till var just ni behöver ha ert fokus. Det är som att simma bröstsim, det går inte så fort men över tid så tillryggalägger man långa distanser.