10 jun 2019

Sigma Civil, Pilotage och Ourgreencar skapar gröna värden med mobilitetshubbar

Nu går säljstarten av stapeln gällande konceptet: “SMIDIG”, en mobilitetshubb som ska husera fordon och delningsbara tjänster, framtagen av trion Sigma Civil, Pilotage och OurGreenCar.

Sigma Civil, Pilotage och OurGreenCar må vara tre olika bolag, av olika storlek och olika åtaganden, men två gemensamma faktorer är innovation och viljan att bidra till en mer hållbar beteendeförändring. Trion sammanstrålade i slutet av förra året för att diskutera grön mobilitet och andra delningslösningar under ett och samma tak och på enklast möjliga sätt till både kommersiella verksamheter, BRFer och stadsutveckling. Konceptet “SMIDIG” föddes kort därpå.

“Med “SMIDIG” kan vi erbjuda marknaden en flexibel hubb som huserar både fordonspoolslösningar bestående av elbilar, elcyklar, elscootrar – såväl som skåp för matleveranser, delning av verktyg och allt som egentligen relaterar till det delningsfenomenet vi ser allt mer av idag. Den hjälper vardagens logistiklösningar, tajta städer med parkeringsnorm-problem samtidigt som den bidrar till grön utveckling med egna solceller, dagvattenhantering och sköna gröna ytor.” -säger trion.

Samtliga tre parter har erfarenheter från att skapa hållbara lösningar i en växande stadsutveckling där utrymmet är begränsat, och bidrar med olika expertiser i denna framtidssäkra lösning.

Sigma Civil är ett ungt snabbväxande konsultbolag inom samhällsbyggnad med fokus på infrastruktur, byggprojektering och projektledning. ”Vi är uppstickaren som är lite mer öppna, flexibla och effektiva. Vi gillar att tänka nytt och vi försöker hela tiden hitta nya innovativa lösningar.” 

Pilotage är projektledare som är experter på mötesplatser både inom kommersiella fastigheter och stadsutveckling.

OurGreenCar tillhandahåller Sveriges grönaste fordonspooler med både bilar och cyklar till slutna grupper av användare och har på kort tid etablerat sig med de största byggherrarna i landet som kunder.

Nästa steg är presentation och säljstart där tilltänkta kunder kommer bli inbjudna till visning och genomgång av hubben vilket kommer gå av stapeln under 2019.

Vi har indikationer på att detta ligger högt upp på önskelistorna för många fastighetsägare”
Sigma Civil, Pilotage och OurGreenCar

 

För mer information, kontakta:
Sigma Civil
Maja Rytorp, Landscape Architect
maja.rytorp@sigma.se
+46 707 20 64 40

Pilotage
Maria Nilsson, Project Management & Real Estate Development
maria.nilsson@pilotage.se
+46 722 32 33 50

OurGreenCar
Kenneth Falk, Co-Founder & Sales director
kenneth@ourgreencar.se
+46 733 22 40 95


Bilder: Maja Rytorp, Sigma Civil