Tjänst

Projektledning inom bygg- och fastighetsutveckling

Som projektledare finns vi med dig i projektets alla skeden och faser

Pilotages primära kompetensområde är projektledning och projektutveckling i bygg- och fastighetsprojekt.

Som projektledare är vi verksamma i projektets olika faser där vi företräder professionella fastighetsägare i gränssnittet mot projektets alla intressenter. Vi kan ta ansvaret för helheten som byggherreombud och/eller som projektchef alternativt kan vi avlasta kundens egna projektledare med valda delar. Innehållet för vår roll som projektledare definierar vi tillsammans med vår kund för att optimera efter det behov som finns.

Projektledare med erfarenhet från bygg och fastighetsutveckling

Definitionen av en projektledare brukar ofta beskrivas som en person som bevakar och driver projektet mot satta mål inom ”ekonomi, tid och kvalitet” och utgångspunkten är ofta väldigt tekniskt orienterad. Jo, det stämmer på oss också, men målen – tillsammans med att vi har rätt grundläggande kompetens som högskole- eller civilingenjörer, ser vi bara som kliniska faktorer för att vi ska kunna förstå vad våra kunders projekt behöver.

Vårt team har en lång och bred erfarenhet som projektledare av såväl mindre hyresgästanpassningar som större komplexa ombyggnationer och riktigt stora nyproduktionsprojekt.

Vi tror att den stora skillnaden, för att våra kunder ska känna sig trygga med oss vid rodret, ligger i vår attityd och våra beteenden. Genom vår proaktivitet, kommunikation, vårt sätt att leda och driva och framförallt vår vilja att leverera det vi kommit överens om kommer skapa en trygghet och positiv upplevelse för kunden.

Beställare, entreprenadjuridik, AMA och ÄTA?

I branschen kallas fastighetsägare för beställare. Att beställa är något som görs ”one-way”, ofta via internet, och är inget ord som andas samarbete. I juridisk mening är det såklart relevant, men i det vardagliga arbetet väljer vi att kalla prata om ”våra kunder”. Det finns även många andra begrepp som figurerar i våra kunders vardag, t.ex: PBL, Kontrollansvar, Entreprenadjuridik, Projektstyrning, Hinder, ÄTA, ABK, ABT, AB, AMA, Systemhandling, DP, Investeringsbeslut och massa fler.

Kort sagt, vi hjälper våra kunder att sätta rätt begrepp i rätt kontext där vi förenklar jobbet för dig -lotsar, driver och säkrar varje steg på resan så du kan ta ut kursen och tänka stort framåt!

Läs mer om flera av våra tjänster