Projekt

Selma Stad, Göteborg

Selma Stad är ett av Göteborgs större stadsutvecklingsprojekt där en hel stadsdel förnyas genom att tillskapa ett 1000-tal nya bostäder i olika former, handelshus, stadsdelshus samt nytt torgstråk och en stadsdelspark.

Detaljer

Fastighetsägare: Byggherregrupp bestående av Framtiden Byggutveckling, Botrygg, Keywe, Egnahemsbolaget, Riksbyggen och Göteborgslokaler
Årtal: 2019
Projektvolym: >500Mkr (flera miljarder totalt sett)

Tjänster utförda i projektet

Läs mer om flera av våra tjänster ›

Vårt uppdrag

Pilotage har haft rollen som projektsamordnare åt byggherregruppen och ansvarat för att driva dess gemensamma frågor såsom gestaltning av byggnader och yttre miljö, konstprogram, parkeringslösningar, utbyggnadsordning samt hålla samman gruppens gemensamma ekonomi för dessa frågor. Vidare har rollen inneburit att vara gruppens kontaktperson mot stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen gällande utformningen av nya gator, torgstråk och parkstråk.

 

 

 

 

Kommersiellt tänkande - Tekniska lösningar
Vi älskar att säga ja – men säger också nej när vi inte tror på förutsättningarna. Då söker vi en lösning och en väg framåt tillsammans med dig.