26 jan 2021

"Engagemanget från Pilotage stack ut som väldigt personligt"

Fabege anlitade Pilotage som projektledare i bygget av Skandinaviens första nollenergi-hotell intill Friends arena i Solna. Utmaningen - ett unikt nybygge med avancerade energilösningar. Resultatet - ett projekt som löpte enligt plan, levererat med ett engagemang som sticker ut.

– Det personliga är viktigt!

Det säger Fabeges projektchef Maria Jansson. Hon anlitade Pilotage för projektledning i nybyggnadsprojektet Nationalarenan 3 alldeles intill Friends arena i Solna – Skandinaviens första nollenergi-hotell med 336 rum och 88 longstay-lägenheter tillsammans nytt svenskt huvudkontor för Nordic Choice Hotels. Nollenergi-målet uppnås med 25 stycken borrhål för geoenergi och totalt nästan 2 500 kvadratmeter solceller på fasaden och taket, som tillsammans kommer att producera mer energi än vad fastigheten förbrukar.

Maria Jansson menar att Pilotages kunskap och erfarenhet av liknande projekt haft stor betydelse för att projektet blivit en framgång.
– Pilotage har stöttat mig i planering och framförhållning. Oförutsedda händelser som leder till merkostnader kan ofta uppstå i projekt. Men bra teamarbete och god planering har gjort att det här projektet fortskridit enligt planen och att oförutsedda händelser kunnat minimeras, säger hon och fortsätter:

– På Fabege arbetar vi efter värdegrunden SPEAK som står för Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet. Det är våra egna ledord, men jag tycker också att det är bra egenskaper som jag letar efter hos en projektledare. Pilotage stämmer väl in på dem.
Det helhjärtade engagemanget är en annan sak Maria Jansson lyfter fram.

– Engagemanget från Pilotage stack ut som väldigt personligt, vilket jag uppskattade. Projektledaren hade alltid tid för och fullt fokus på det här projektet, vilket var en förutsättning för att det skulle lyckas. Det kändes verkligen att detta var mer än bara ett projekt vilket som.