Tjänst

Rådgivning av byggprojekt i tidiga skeden - planering och projektkalkyl

Vår kompetens och erfarenhet som ansvariga projektledare i hela eller delar av stora, komplicerade projekt, gör att vi i tidiga skeden vet vad som behöver finnas med och vad ett kommande projekt behöver ha koll på. Vi är gärna med så tidigt som möjligt för att lyfta upp vitala och kritiska delar som ett projekt kan stå inför. Exempel på vad vi ofta hjälper till med i ett tidigt skede kan vara:

  • Projektledning
  • Kommersiell rådgivning
  • Förstudier och tekniska utredningar inför programhandling
  • Kostnadsuppskattningar och projektkalkyler
  • Riskanalys och möjligheter

Tydlig projektplan med projektledning från start

Vi är projektledare och leder människor för att nå det bästa möjliga resultatet, oavsett om det gäller att leda en byggare i ett mindre ombyggnadsprojekt, eller om det gäller att projektleda en hel organisation i uppförandet av en ny fastighet för flera miljarder.

Kommersiell rådgivning vid fastighetsutveckling

Vi kan mycket men absolut inte allt. Vi gillar att sätta ihop de bästa människorna och experterna utifrån aktuell frågeställning, och leder dem mot tydliga leveranser. Vi känner många experter som kan komplettera hela eller delar av en befintlig organisation för att tidigt få in inspiration och ideér med indata till programhandling för att maximera projektets potential.

Förstudier och tekniska utredningar inför byggprocessen

Vi ser till att projektet får kontroll på vilka tekniska förutsättningar som krävs för att uppnå projektets idéer och mål. Vi gör det själva, eller genom att sätta ihop rätt grupp människor med rätt kompetens för uppgiften. Allt utifrån vilket typ av projekt och vad som skall åstadkommas initialt. Utredningar vi projektleder kan exempelvis vara:

  • Tekniska förutsättningar i befintlig fastighet inför stundande projekt
  • Ställa olika lösningar och alternativ med dess konsekvenser mot varandra
  • Eventuellt behov av ny eller ändrad detaljplan
  • Riskanalys och möjligheter för projektet
  • Underlag för investeringsbeslut

Kostnad – hållbara projektkalkyler kräver erfarenhet och tidig riskanalys

Vi kan ta fram antaganden och förslag på lösningar även om det bara är en ”oerhört bra idé” som någon har. Vi kan visualisera processen framåt, vilka delar som är måsten och vilka som är bra att ha koll på, och vi kan innan något material tas fram göra uppskattningar på vad ett projekt skulle kunna kosta. Och då menar vi hela projektet, inte bara byggkostnaden.

Vi gillar att planera för det oplanerade, och tänker därför gärna ett steg till kring vilka eventuella möjligheter eller risker och konsekvenser en idé skulle kunna innebära i slutändan. Vi tycker att ett projekt så tidigt som möjligt skall ”stresstestas” mot en fiktiv projekttid och en potentiell slutkostnad. Och vi ställer ofta upp olika scenarios som bildar underlag för beslut.

Läs mer om flera av våra tjänster

 

Magnus Andersson

Är du intresserad av den här tjänsten? Skriv till mig så hör jag av mig!
RELATERAT: