Tjänst

Projekteringsledare med helhetsperspektiv på byggprocessen

Projekteringsskedet brukar stå för ca 10% av projektkostnaderna och det här du kan påverka de resterande 90%

En projekteringsledare behövs i de flesta projekt där handlingar ska tas fram för att säkerställa att önskad slutprodukt erhålls. Ofta handlar vår roll som projekteringsledare om att hjälpa beställaren att ta fram handlingar till ett förfrågningsunderlag som används för att handla upp en eller flera entreprenörer. Är det handlingar till en utförandeentreprenad fortsätter vår roll även efter upphandling av entreprenör för att ta fram färdiga bygghandling till denna. Det händer också att vi hjälper totalentreprenörer med projekteringsledning för att ta fram färdiga bygghandlingar.

När förfrågningsgunderlaget är klart tar vi fram en AF-del (administrativa föreskrifter) inför upphandling.

 

Systemhandling eller bygghandling inför förfrågningsunderlag

Som mest utmanande blir rollen i stora och komplexa projekt där många projekterande discipliner är inblandade och där handlingar tas fram för en utförandeentreprenad. Betydligt enklare och mer övergripande blir rollen i mindre och enklare projekt där endast en ramhandling eller systemhandling tas fram som förfrågningsunderlag för att handla upp en entreprenör.

 

Projektering, en del av byggprocessen inför upphandling

Som projekteringsledare är vi den part som ansvarar för att driva projekteringen fram till slutmålet och ge tydliga ramar och underlag till projektörerna att jobba utifrån längs vägen. En projekteringsledare är sällan en teknikspecialist utan snarare en generalist med en övergripande kunskap om olika tekniska lösningar och som besitter förmågan att få projektörerna att göra sitt bästa. En av projekteringsledaren viktigaste egenskaper är därför att vara entusiasmerande och det krävs ett stort mått av struktur och administrativa förmåga för att skapa tydliga ramar. Vi ska hålla ihop helheten och serva med inspel medans projektörerna gör jobbet. Det är hos dom teknikkompetensen främst sitter.

Pilotage har erfarenhet av projekteringsledning från många olika typer av projekt, allt från stora nybyggnadsprojekt och fastighetsutvecklingsprojekt till mindre lokalanpassningar. Vi har goda kunskaper om vilka frågor som är viktiga att lyfta i byggprojekt och utreda tidigt i projekteringsgruppen och tillsammans med beställaren och slutkunden. Ofta är vi den part som även har den direkta dialogen med hyresgästen för att fånga in de besked som krävs för att leverera en slutprodukt som motsvarar hyresgästens förväntningar.

 

Arbetsmiljösamordnare BAS-P

Många av pilotages medarbetare är utbildade till arbetsmiljösamordnare BAS-P för att kunna säkerställa de arbetsmiljökrav som ställs på byggherre och projektörer redan under projekteringen. Vi kan därmed även åta oss den rollen ihop med projekteringsledning.

Michael Swall

Är du intresserad av den här tjänsten? Skriv till mig så hör jag av mig!
RELATERAT: