Tjänst

Hyresgästkoordinering - projektledning av hyresgästanpassning

En hyresgästkoordinator på Pilotage har en inneboende superkraft att skapa förståelse för de olika intressenternas utmaningar i varje enskilt projekt.

I större projekt med många hyresgäster kan det finnas behov att paketera den övergripande projektledningen och projektledning av hyresgäster i parallella organisationer. Vi har kompetens att arbeta med båda. En hyresgästkoordinator är en självklar länk mellan hyresgäst och produktion, en lots som bevakar bådas intressen för att säkerställa bästa möjliga resultat. Även om en hyresgästkoordinator från pilotage alltid företräder kunden/hyresvärden så har hen en stark tro att om man försöker tillgodose båda parters intressen, då bygger vi en bättre produkt, tillsammans.

Vi på Pilotage har lång erfarenhet inom hyresgästanpassningar i kommersiella fastigheter och ser att en bra och hållbar relation mellan hyresvärden, projektorganisationen och hyresgästen är en förutsättning för ett lyckat projekt. Vi har agerat projektledare för >200 hyresgäster parallellt i ett och samma projekt.

Pilotage företräder hyresvärden i hyresgästfrågor och ansvarar ofta för att styra och driva projektledningen i genomförandet av hyresgästanpassningar. Beroende på storlek och/eller komplexitet i aktuellt projekt kan vårt engagemang se olika ut. Det är i större komplexa projekt vår erfarenhet kommer till sin största nytta. Här sätter vi ihop ett team av en uppdragsansvarig, hyresgästkoordinatorer, byggledare etc som tillsammans med huvudprojektets bygg- och projektledning ser till att driva hyresgästanpassningarna mot uppsatta mål.
Nyfiken? Kontakta oss så berättar vi mer!

Så kan vi hjälpa dig inom hyresgästanpassning och hyresgästkoordinering:

 • Hjälpa till med tekniska bilagor inför tecknande av hyresavtal
 • Utifrån uppställda projektdirektiv styra, driva och leda hyresgästanpassningen mot fastställda och godkända kostnads-, kvalitets- och tidsmål.
 • Ta fram kostnadsuppskattningar, tidplaner och gränsdragningslistor i tidigt skede i samråd med uthyrning och affärsutveckling.
 • Ansvara för att hämta in och lämna besked enligt hyresavtal och beskedstider till hyresgäst, projektering och produktion
 • Ansvara för redovisning av ekonomi till hyresgäst samt hantering av kostnadsregleringar mellan hyresvärd och hyresgäst
 • Ansvara för avstämning av ekonomi för hyresgästanpassningen tillsammans med beställaren
 • Genomför och protokollför hyresgästmöten
 • Ansvara för samordningen i granskningsförfarandet av hyresgästens handlingar, entreprenörens handlingar samt kommersiell arkitekt.
 • Tillser att hyresgästens utförande överensstämmer med godkända handlingar tillsammans med entreprenör eller huvudprojektets bygg- och projektledning.
 • Bistå vid/ansvara för besiktningar och syner beroende av hyresgästanpassningens storlek.
 • Medverkar vid planering inför etablering och tillträde för hyresgäster

Läs mer om flera av våra tjänster