27 maj 2020

Slutbesiktning Etapp 4 på Elins Esplanad i Skövde

Igår hölls slutbesiktning på etapp 4 på Elins Esplanad i Skövde. Etappen omfattar en tillbyggnad om ca 1200 kvm som kommer att hyras av Nordic Wellness med öppning i höst.

Tidigare har etapp 1, 3 och 5 färdigställts och genom dessa ombyggnationer inom centrat har ett tiotal nya butiker tillskapats. En sjätte etapp för H&M blir klar i höst. Dessutom färdigställs delar av etapp 2 omfattande markarbete med nya parkeringsytor och gångstråk, ett nytt skyddsrum och en sprinklertank som ska försörja hela centrat.

Beställare: Eurocommercial Properties
Tider: Påbörjades 2017, klart hösten 2020
Pilotages uppdrag: Projekt-, projekterings– och byggledning samt hyresgästkoordinering.