Tjänst

Byggledning

Pilotage samordnar och är byggledare i ditt projekt

Våra byggledare ser till att projekterade lösningar och utformningar omsätts i produktion och säkerställer kontraktet mellan beställare och entreprenör. Vi på Pilotage strävar efter att produktionen sker i nära samarbete med beställare, slutkund och projektörer.

Byggsamordning

Vi besitter kompetens och erfarenhet inom byggledning och i nära dialog med byggentreprenören samordnar vi entreprenadens framdrift baserat på avtalad entreprenadform. Vi följer upp arbetet och finns på plats för att stödja och säkerställa projektets vision och målsättningar.

Framtagning av ändamålsenliga rutiner sker på basis av projektets art, komplexitet och krav i kontrakt och i AF-del (administrativa föreskrifter). Pilotage strävar efter tydlighet genom en grundläggande projektstruktur och tydliga projektmallar.

Vi tar fram övergripande projekttidsplaner, leder byggmöten och bevakar beställarens intressen i produktionen, ekonomi, planering samt entreprenörens upphandling av underentreprenörer. Vi leder beställarens ekonomimöten, utför kostnadsstyrning, kvalitetsuppföljning och håller koll på förändringar i projektets ekonomi.

Som byggledare på Pilotage ser vi till att vara beställarens förlängda arm på arbetsplatsen och genom vårt arbetssätt skapa tydlighet, engagemang, trygghet och god anda i projektet.

Läs mer om flera av våra tjänster