Projekt

Elins Esplanad, Skövde

Elins Esplanad är Skövdes ledande köpcenter med ett 30-tal butiker samt livsmedel och restauranger.

Detaljer

Fastighetsägare: Eurocommercial Properties AB
Årtal: 2020
Projektvolym: ca 160 Mkr

Tjänster utförda i projektet

Läs mer om flera av våra tjänster ›

Vårt uppdrag

Pilotage fick under 2017 uppdraget att som projektledare genomföra en första ombyggnadsetapp där Siba byggdes om till 9 st butiker och restauranger. Utöver projektledning så bidrog vi med hyresgästkoordinering, projekteringsledning och byggledning. Projektet har sedan växt och i slutet av 2020 var 6 st om- och tillbyggnadsetapper genomförda vilka resulterat i ytterligare ett tiotal nya butiker samt ett gym. Utöver detta har ett nytt skyddsrum byggts och centret har försetts med en egen sprinklertank. Alla etapper har skett med centrat fullt öppet för kunderna och med hyresgäster som ska kunna driva sin dagliga verksamhet utan störningar. Detta har i många fall varit den största utmaningen och delvis det som styrt möjlig ombyggnadstakt. Resultatet är ett köpcenter som helats och fått ett mer komplett utbud än tidigare. Planer finns även på en större utbyggnad som ska skapa ett komplett kundvarv.

 

 

Kommersiellt tänkande - Tekniska lösningar
Vi älskar att säga ja – men säger också nej när vi inte tror på förutsättningarna. Då söker vi en lösning och en väg framåt tillsammans med dig.