Tjänst

Kontrollansvarig

Uppgifter för kontrollansvarig, eller KA, som det ofta kallas för, regleras tydligt i plan- och bygglagen (PBL). Men den absolut viktigaste uppgiften är att hjälpa byggherren med kunskap och erfarenhet för att se till så gällande lagkrav uppfylls.

En kontrollansvarig krävs i alla projekt som kräver ett bygglov eller rivningslov. Det kan vara allt från mindre ombyggnader till stora komplexa nybyggnationer, gemensamt är att det krävs en kontrollplan.

Det är kontrollansvarigs uppgift att upprätta en kontrollplan som är anpassad för projektet. Man kan säga att kontrollplanen är som en checklista, en sammanställning över de kontroller som krävs för att säkerställa att alla krav och regler uppfylls. Det ska också framgå vem som är ansvarig att utföra respektive kontroll.

Ansvar enligt enligt plan- och bygglagen, PBL

Som kontrollansvarig är man också ansvarig för att följa upp kontrollplanen. Säkerställa så alla kontroller verkligen utförs. Detta kan göras på olika sätt, tex genom kvalitetsmöten, genomgång av egenkontroller eller att kontrollansvarig gör egna kontroller på plats.

Andra uppgifter som en kontrollansvarig har är att delta vid tekniskt samråd samt slutsamråd. Inför slutsamrådet ska KA även skriva ett utlåtande. Utlåtandet ska vara en sammanställning över alla de iakttagelser som gjorts under projektets gång som kan vara av värde inför slutbesked.

Pilotage har certifierade kontrollansvariga med behörighet K, vilket innebär att man kan ta sig an komplicerade uppdrag. Vi har erfarenhet av både stora komplexa nybyggnadsprojekt, samt mindre ombyggnader. Vi är uppdaterade på nya gällande krav och säkerställer att ert projekt följer de krav som ställs genom PBL och BBR.

Läs mer om flera av våra tjänster

 

Erika Ejdestig

Är du intresserad av den här tjänsten? Skriv till mig så hör jag av mig!
RELATERAT: