Projekt

Asecs, Jönköping

Asecs är ett regionalt köpcentrum i Jönköping med ca 90 butiker, restauranger och service. Ombyggnationen påbörjades 2017 och första etappen var klar 2019, etapp 2 startades 2019 och pågår.

Detaljer

Fastighetsägare: Alecta
Årtal: Start 2017, Etapp 1, klar 2019. Etapp 2 pågår 2021.
Projektvolym: Över 1000 Mkr

Tjänster utförda i projektet

Läs mer om flera av våra tjänster ›

Vårt uppdrag

Asecs har utvecklats under 30 år och har nu tillförts nya upplevelser av spännande arkitektur, restaurangtorg mm. Rivning av befintliga fastigheter i etapper har möjliggjort utvecklandet och uppförandet av ett helt nytt Asecs. Hantering av befintliga hyresgäster samt nya hyresgäster i kombination med omdaning av fastigheten har varit en utmaning.

Kommersiellt tänkande - Tekniska lösningar
Vi älskar att säga ja – men säger också nej när vi inte tror på förutsättningarna. Då söker vi en lösning och en väg framåt tillsammans med dig.